Obavijesti

Obavještavamo korisnike usluga JP "Komunalac" d.o.o. Orašje da se dana 05.04.2021. godine (ponedjeljak), u mjesnim zajednicama koje su po redovnom terminu predviđene za odvoz smeća, tj Donja Mahala i dio Orašja, neće vršiti usluga odvoza smeća.

Odvoz smeća za navedene mjesne zajednice će se obaviti 2 dana ranije, dakle u subotu, 03.04.2021. godine.

Molimo korisnike naših usluga na razumijevanje.

Svim vjernicima katoličke vjeroispovjesti želimo sretan i blagoslovljen Uskrs!

Vaš JP "Komunalac" d.o.o. Orašje!

Obavještavamo korisnike usluge odvoza smeća kojima se po rasporedu isto odvozi ponedjeljkom, da se dana 01.03.2021. godine, povodom Dana nezavisnosti BiH, navedena usluga u mjesnim zajednicama Donja Mahala i dio Orašja neće vršiti.

Ista usluga će se preraspodjeliti i vršiti u subotu, dva dana prije redovnog termina, dakle dana 27.02.2021. godine.  

Svim građankama i građanima Bosne i Hercegovine čestitamo Dan nezavisnosti BiH.

Srdačan pozdrav!

JP "Komunalac" d.o.o. Orašje obavještava mjesne zajednice Oštra Luka i dio Orašja a kojima se po rasporedu odvoz smeća vrši srijedom, da se povodom katoličkog praznika Sveta tri kralja 06.01.2021. godine neće vršiti navedena usluga.

Ista usluga će se vršiti dana 09.01.2021. godine (subota).

Ostali termini usluge odvoza smeća ostaju nepromijenjeni.

Također, obavještavamo korisnike usluge odvoza šljake  da se ista neće kupiti dana 06.01.2021. godine (srijeda) za dio Orašja u kojem se inače u tom terminu vrši te će se navedena usluga obaviti narednog dana, dakle četvrtak tj. 07.01.2021. godine.

Zahvaljujemo se našim komitentima na razumijevanju.

Vaš JP "Komunalac" d.o.o. Orašje!

JP "Komunalac" d.o.o. Orašje obavještava mjesne zajednice Kostrč, Ugljara, Vidovice, Kopanice i Jenjić a kojima se po rasporedu odvoz smeća vrši petkom, da se povodom vjerskog praznika Božića 25.12.2020. godine i državnog praznika Nova godina 01.01.2021. godine na navedene dane neće vršiti navedena usluga.

Ista usluga će se za oba navedena termina vršiti dana 02.01.2021. godine (subota).

Ostali termini usluge odvoza smeća ostaju nepromijenjeni.

Zahvaljujemo se našim komitentima na razumijevanju.

Svim građanima, korisnicima naših usluga, katoličke vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke povodom vjerskog praznika Božića te svim građanima, korisnicima naših usluga, te svim sadašnjim i budućim poslovnim partnerima želimo sretnu i uspješnu Novu 2021. godinu .

Vaš JP "Komunalac" d.o.o. Orašje!

Naziv: JP „Komunalac“ d.o.o. Orašje
Sjedište: 3. Ulica br. 73, 76270 Orašje
Oblik organiziranja: javno poduzeće, d.o.o.
Vlasništvo: državno (100%)
ID broj poduzeća: 4254068000005

 

komunalacMALI

Uprava: +387 31 713 - 266

Direktor: +387 31 712 - 019

Operativa: +387 31 712 - 124

info@komunalac-orasje.com