komunalacMALI

JP „Komunalac“ d.o.o. Orašje, u svom prvotnom obliku kao JP „Komunalac“ Orašje, je osnovano Odlukom Općine Orašje od 11. 07. 2002. godine.

Međutim, svoje djelovanje kao društva s ograničenom odgovornošću, stiče Rješenjem Općinskog suda u Orašju od 11. 08. 2005. godine te je time i izvršeno usklađivanje djelatnosti u skladu s Zakonom o javnim poduzećima.

JP „Komunalac“ d.o.o. Orašje osnovano je sa primarnom funkcijom pružanja komunalnih usluga od općeg interesa, pri čemu u prvom redu dolazi prikupljanje i odvoz smeća, čišćenje i održavanje javnih površina, pružanje građevinskih usluga, pružanje ostalih komunalnih usluga kao i druge djelatnosti koje su upisane u sudski registar.

Organi JP „Komunalac“ d.o.o. Orašje su:
1. SKUPŠTINA
2. NADZORNI ODBOR
3. UPRAVA KAO ORGAN UPRAVLJANJA

Svaki od navedenih organa obavlja funkciju koja mu je data u skladu sa Statutom JP „Komunalac“ d.o.o. Orašje.

Poduzeće je podijeljeno, po funkciji, na dva objekta:
1. Uprava
2. Operativa

Naziv: JP „Komunalac“ d.o.o. Orašje
Sjedište: ulica III, broj 73, 76270 Orašje
Oblik organizovanja: javno poduzeće, d.o.o.
Vlasništvo: državno (100%)
Identifikacioni broj poduzeća: 4254068000005
Prosječan broj zaposlenih: 25

Kontakt telefon:
Uprava: 031/713-266
Direktor: 031/712-019
Operativa: 031/712-124

 

 
More in this category: Gdje se nalazimo »

Naziv: JP „Komunalac“ d.o.o. Orašje
Sjedište: 3. Ulica br. 73, 76270 Orašje
Oblik organiziranja: javno poduzeće, d.o.o.
Vlasništvo: državno (100%)
ID broj poduzeća: 4254068000005

 

komunalacMALI

Uprava: +387 31 713 - 266

Direktor: +387 31 712 - 019

Operativa: +387 31 712 - 124

info@komunalac-orasje.com