Obavijesti

Obavještavamo korisnike usluga JP "Komunalac" d.o.o. Orašje da se dana 18.04.2022. godine (ponedjeljak), u mjesnim zajednicama koje su po redovnom terminu predviđene za odvoz otpada, tj Donja Mahala i dio Orašja, neće vršiti ista usluga.

Odvoz otpada za navedene mjesne zajednice će se obaviti 2 dana ranije, dakle u subotu, 16.04.2022. godine.

Molimo korisnike naših usluga na razumijevanje.

Svim vjernicima katoličke vjeroispovjesti želimo sretan i blagoslovljen Uskrs!

Vaš JP "Komunalac" d.o.o. Orašje!

 

JP "Komunalac" d.o.o. Orašje obavještava korisnike usluge odvoza šljake iz mjesne zajednice Orašje, u kojima se po rasporedu odvoz iste vrši utorkom, da se povodom praznika Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, dana 01.03.2022. godine, neće vršiti navedena usluga.

Ista usluga će se vršiti narednog dana, dakle u srijedu, dana 02.03.2022. godine.

Zahvaljujemo se našim komitentima na razumijevanju.

Vaš JP "Komunalac" d.o.o. Orašje!

 

JP "Komunalac" d.o.o. Orašje obavještava korisnike usluga odvoza otpada u mjesnim zajednicama Tolisa i dio Orašja, u kojima se po rasporedu odvoz smeća vrši utorkom, da se povodom praznika Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, dana 01.03.2022. godine, neće vršiti navedena usluga.

Ista usluga će se vršiti u subotu, dana 26.02.2022. godine.

Zahvaljujemo se našim komitentima na razumijevanju.

Vaš JP "Komunalac" d.o.o. Orašje!

 

Naziv: JP „Komunalac“ d.o.o. Orašje
Sjedište: 3. Ulica br. 73, 76270 Orašje
Oblik organiziranja: javno poduzeće, d.o.o.
Vlasništvo: državno (100%)
ID broj poduzeća: 4254068000005

 

komunalacMALI

Uprava: +387 31 713 - 266

Direktor: +387 31 712 - 019

Operativa: +387 31 712 - 124

info@komunalac-orasje.com