Obavještenje za korisnike usluga odvoza smeća 15.08.2019. godine

Obavještavamo sve korisnike usluga odvoza smeća JP "Komunalac" d.o.o. Orašje da se na dan 15.08.2019. godine, u mjesnim zajednicama Bok, Matići i dio mjesne zajednice Orašje, neće vršiti usluga odvoza smeća zbog vjerskog praznika Velika Gospa.

Odvoz smeća u navedenim mjesnim zajednicama će se vršiti u subotu, 17.08.2019. godine.

Molimo korisnike naših usluga na razumijevanje.

JP "Komunalac" d.o.o. Orašje

Naziv: JP „Komunalac“ d.o.o. Orašje
Sjedište: 3. Ulica br. 73, 76270 Orašje
Oblik organiziranja: javno poduzeće, d.o.o.
Vlasništvo: državno (100%)
ID broj poduzeća: 4254068000005

 

komunalacMALI

Uprava: +387 31 713 - 266

Direktor: +387 31 712 - 019

Operativa: +387 31 712 - 124

info@komunalac-orasje.com